EGUNERATZE-BULETINA BOLETÍN DE ACTUALIZACIONES
 

Berriak

Hitzarmena: erditze, jaiotze, edoskitze eta lehen haurtzaroko elikadurari loturiko praktika egokiak sustatzeko hitzarmena

 

Novedades

Convenio: para impulsar buenas prácticas relacionadas con la atención al parto, el nacimiento, la lactancia materna y la alimentación en la primera infancia.

     

Prestakuntza

Ikastaroa: Haurren atxikimenduaren eta zailtasunen ebaluazioa eta esku-hartzea

 

Formación

Curso: Acercamiento a la Evaluación e Intervención en apego y dificultades infantiles

ASMI: Asociación para la salud mental infantil desde la gestación

 

ASMI: Asociación para la salud mental infantil desde la gestación

V. Jardunaldia: Gurasoen erantzukidetasuna   V Jornadas de Corresponsabilidad Parental
Kidetza; Lan eta Justicia Saila; Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila   Kidetza; Departamento de Trabajo y Justicia; Departamento de Empleo y Políticas Sociales
     

Ebaluazioa

 

Evaluación

Familia gogobetetze eskala   Escala de Satisfacción Familiar
     

Agora

 

Ágora

Profesionalen arteko Komunikazio-gune zabala.

Iritziak, eskariak, elkar lanak

 

Espacio abierto de comunicación entre profesionales.

Opina, solicita, comparte

 

Zuk emandako posta elektronikoa Eusko Jaurlaritzako zerrenda batera pasatuko da, eta posta elektroniko hori Eusko Jaurlaritzako Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak martxan jarritako gurasotasunari eta lana eta bizitza personala eta familiarra bateratzeari buruzko ekimenen informazioa bidaltzeko erabiliko dugu, gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikotik . Informazio hori jaso nahi izan ezean  komunikatu gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikora.

 

El correo electrónico que nos ha facilitado pasa a formar parte de un listado propiedad del Gobierno Vasco que se utilizará para remitir desde la dirección de correo electrónico gurasotasuna@euskadi.eus información relativa a las iniciativas que en materia de parentalidad positiva y conciliación de vida familiar-laboral y personal ponga en marcha la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco. Si no desea recibir dicha información comuníquenoslo a la dirección gurasotasuna@euskadi.eus.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Familia Politika eta Gizarte Garapena

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
Política Familiar y Desarrollo Comunitario