EGUNERATZE-BULETINA BOLETÍN DE ACTUALIZACIONES
 

Berriak

Familia-konpetentzien Programa gurasoen konpetentzia, gaitasun sozialak eta familiaren harremanak hobetzeko

 

Novedades

Programa de Competencia Familiar para mejorar la competencia parental las habilidades sociales y las relaciones familiares

     

Prestakuntza

IKASTAROA. Haur eta nerabeen Transexualitatea: Nola heldu osasun eta hezkuntza eremutik?

 

Formación

CURSO Transexualidad infantil y juvenil: ¿Cómo abordarla desde los ámbitos sanitario y educativo? (26-27 de Junio)

IKASTAROA. Mutilak: Zer Nolako Gizonak Izango Dira? (Uztailaren 3 eta 4a)   CURSO Niños son, ¿Qué hombres serán?(3-4 Julio)
 

IKASTARO TEORIKO PRAKTIKOA. ATXIKIMENDUA ETA PSIKOPATOLOGIA HASIERAKO URTEETAN (Maiatzaren 23 eta 24a)

 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO APEGO Y PSICOPATOLOGÍA EN LOS PRIMEROS AÑOS (23-24 de Mayo)

     

Kontsultarako materialak

 

Materiales de consulta

LESBOFOBIA, HOMOFOBIA ETA TRANSFOBIA HEZKUNTZA-SISTEMAN Hurbilketa kualitatiboa   LESBOFOBIA, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO Un acercamiento cualitativo
Neba-arreben arteko harremana   Relaciones entre hermanos y hermanas
     

Agora

 

Ágora

Profesionalen arteko Komunikazio-gune zabala.

Iritziak, eskariak, elkar lanak

 

Espacio abierto de comunicación entre profesionales.

Opina, solicita, comparte

 

Zuk emandako posta elektronikoa Eusko Jaurlaritzako zerrenda batera pasatuko da, eta posta elektroniko hori Eusko Jaurlaritzako Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak martxan jarritako gurasotasunari eta lana eta bizitza personala eta familiarra bateratzeari buruzko ekimenen informazioa bidaltzeko erabiliko dugu, gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikotik . Informazio hori jaso nahi izan ezean  komunikatu gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikora.

 

El correo electrónico que nos ha facilitado pasa a formar parte de un listado propiedad del Gobierno Vasco que se utilizará para remitir desde la dirección de correo electrónico gurasotasuna@euskadi.eus información relativa a las iniciativas que en materia de parentalidad positiva y conciliación de vida familiar-laboral y personal ponga en marcha la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco. Si no desea recibir dicha información comuníquenoslo a la dirección gurasotasuna@euskadi.eus.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Familia Politika eta Gizarte Garapena

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
Política Familiar y Desarrollo Comunitario